Informacje dla kierowców

Zmiany w organizacji ruchu drogowego w centrum Katowic

Zmiany w organizacji ruchu drogowego w centrum Katowic

Zalecany dojazd do północnej części centrum Katowic

Zalecany dojazd do północnej części centrum Katowic

Zalecany dojazd do południowej części centrum Katowic

Zalecany dojazd do południowej części centrum Katowic

Zmiana:

19 listopada nastąpi zmiana w organizacji ruchu dla ulic Moniuszki i Skargi.

Szczegóły:

Od tego dnia ruch samochodowy będzie możliwy:

- z ul. Moniuszki nowym łącznikiem drogowym prosto w stronę ul. Piotra Skargi i dalej w kierunku ulic Mickiewicza, Słowackiego i Sokolskiej

- z ul. Moniuszki w prawo (jak do tej pory) w ul. Korfantego

- z ul. Korfantego w prawo w nowy łącznik drogowy z ul. Piotra Skargi

Dodatkowe informacje:

- ul. Mickiewicza na całym odcinku – od ul. Sokolskiej w kierunku Rynku pozostaje ulicą dwukierunkową, z możliwością dojazdu od ul. Sokolskiej

Od tego dnia dojazd do rejonu ulic Mickiewicza i Skargi, dostępny będzie zarówno od strony wschodniej (Korfantego i Moniuszki) jak i zachodniej (Sokolska).

Zmiana:

Od 8 sierpnia nastąpi ponownie otwarcie placu Wolności dla ruchu kołowego.

Zmiana:

Od soboty 26 kwietnia nastąpią kolejne zmiany w organizacji ruchu kołowego w ścisłym centrum miasta. Utrudnienia obejmą tak kluczowe ulice, jak Mickiewicza, Skargi, Stawową, Słowackiego, Moniuszki, Matejki oraz Plac Wolności i Aleję Korfantego.

Szczegóły:

W wyniku dodatkowego zamknięcia połączenia Alei Korfantego i ulicy Moniuszki z ulicami Mickiewicza i Skargi, nastąpi:

- na ulicy Mickiewicza (która będzie zaślepiona na wysokości Banku ING): wprowadzenie ruchu dwukierunkowego od ul. Sokolskiej w kierunku Rynku, wprowadzenie relacji ruchu skrętnego z ul. Sokolskiej w ul. Mickiewicza, objazd do ul. Mickiewicza ulicami: Chorzowską (DTŚ) – Sokolską.

- na ulicy Piotra Skargi (która będzie zaślepiona na wysokości Banku ING): wprowadzenie ruchu dwukierunkowego od ul. Stawowej w kierunku Rynku, utrzymanie ruchu jednokierunkowego wzdłuż Supersamu, utrzymanie ruchu dwukierunkowego wzdłuż dworca PKS, objazd do ul. Skargi ulicami: Chorzowską (DTŚ) - Sokolską - Mickiewicza - Stawową.

- na ulicy Stawowej (odcinek pomiędzy ulicami Mickiewicza i Skargi): wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Mickiewicza do ul. Skargi, objazd do ul. Stawowej ulicami: Chorzowską (DTŚ) - Sokolską - Mickiewicza.

- na ulicy Słowackiego: wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Skargi do ul. Opolskiej, objazd do ul. Słowackiego ulicami: Chorzowską (DTŚ) - Sokolską - Mickiewicza.

- na alei Korfantego (zamkniętej przed Rynkiem z kierunku Ronda): wprowadzenie możliwości zawracania w rejonie skrzyżowania z ul. Moniuszki.

- na ulicy Moniuszki: wylot tylko w prawo w aleję Korfantego.

- na Placu Wolności: dopuszczenie jedynie ruchu autobusowego oraz dojazdów do posesji, utrzymanie funkcjonujących objazdów.

- na ulicy Matejki: dopuszczenie jedynie ruchu autobusowego oraz dojazdów do posesji, utrzymanie funkcjonujących objazdów.

Reorganizacja ruchu ma charakter czasowy i będzie obowiązywać podczas kolejnego etapu przebudowy ścisłego śródmieścia Katowic.

Zmiana:

18 czerwca rozpoczną się prace remontowe na al. Korfantego, które spowodują zmiany w organizacji ruchu w tej części śródmieścia.

Szczegóły:

W związku z pracami remontowymi al. Korfantego (w kierunku Ronda) zostanie zwężona do jednego pasa jezdni (przy torowisku). Zwężeniu ulegnie również zachodnia część alei (w kierunku Rynku) na odcinku od Ronda do BWA. Mimo prac zachowany zostanie obecny dojazd do Superjednostki i budynków przy al. Korfantego 2.

Dodatkowo, przywrócony wraz z dniem 18 czerwca zostanie przejazd przez torowisko łączący ul. Moniuszki z ul. Mickiewicza.


Zmiana:

W związku z kontynuacją przebudowy strefy Rondo – Rynek od poniedziałku 20 maja wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w rejonie ul. Pocztowej i Młyńskiej.

Szczegóły:

Prace remontowe będą prowadzone na wschodnim pasie jezdni ul. Pocztowej, dlatego ruch w kierunku Rynku będzie się odbywał pasem zachodnim (od strony Urzędu Pocztowego). Niedostępne będą miejsca parkingowe na tej ulicy.

Zlikwidowany zostanie również lewoskręt z ul. Pocztowej w ul. Młyńską i wjazd w tę ulicę od strony Rynku - tym samym ul. Młyńska stanie się ulicą jednokierunkową. Dojazd do ul. Młyńskiej będzie możliwy nowo wybudowaną jezdnią przebiegającą od ul. Dworcowej, wzdłuż budynku Poczty Polskiej i wokół parkingu przy gmachu Urzędu Miasta. W dalszym ciągu ruch samochodowy z ul. Młyńskiej i Pocztowej będzie się odbywał przez Rynek jezdnią wzdłuż budynku Młyńska 1 (dawny „Dom Prasy”) do ul. Mickiewicza.


Zmiana:

23 kwietnia rozpocznie się remont ul. P. Skargi. Ulica na odcinku od Supersamu po ul. Sokolską zostanie wyłączona z ruchu.


Zmiana:

15 kwietnia rozpocznie się II etap przebudowy strefy Rondo – Rynek. Roboty związane z budową odcinka nowego koryta Rawy oraz budową ul. Śródmiejskiej będą obejmować teren na północ od ul. P. Skargi do wjazdu na teren KSM Superjednostka.

Szczegóły:

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, która obowiązywać będzie od 15 kwietnia od godz. 9.00. Utrudnienia potrwają do końca roku. W pierwszej fazie II etapu przebudowy wyłączony z ruchu zostanie fragment pl. Obrońców Katowic (z przekierowaniem ruchu do istniejącego parkingu oraz do podziemnych garaży Superjednostki i parkingu PSS Społem przez podjazd Hotelu Silesia).

Dojazd do posesji będzie realizowany następująco:

- dojazd do płatnego parkingu zlokalizowanego pomiędzy budynkami Hotelu Silesia i Superjednostki – nadal będzie możliwy od ul. P. Skargi przez teren Hotelu Silesian,

- dojazd do budynku PSS Społem – nadal będzie możliwy od ul. P. Skargi przez teren Hotelu Silesia,

- dojazd do garaży podziemnych Superjednostki – nadal będzie możliwy od ul. P. Skargi przez teren Hotelu Silesia,

- dojazd do kompleksu budynków Korfantego 2 oraz budynków mieszkalnych Korfantego 8 i 16 do 31 będzie realizowany od strony al. Korfantego przez wjazd między budynkami Korfantego 6 (BWA i Cepelia) oraz Korfantego 10 (Michalik),

- Z uwagi na ograniczenie liczby miejsc parkingowych w rejonie budynku mieszkalnego Korfantego 8, mieszkańcy budynku proszeni są o parkowanie samochodów na terenie parkingu miejskiego w miejscu dawnego Pałacu Ślubów przy al. Korfantego.


Zmiana:

2 lutego zostanie otwarty 300-metrowy tunel pod placem Szewczyka, który połączy ul. Słowackiego z Dworcową.

Szczegóły:

Ruch tunelem będzie odbywał się w obydwu kierunkach na osi wschód – zachód Katowic. Wraz z nowym przejazdem reorganizacji ulegnie dotychczasowy ruch samochodów w okolicy Rynku. Przejazd z al. Korfantego na Rynek oraz ul. Młyńską pod Urząd Miasta Katowice zostanie zamknięty. Od 2 lutego, aby dostać się na ul. Młyńską będzie należało z ul. Kochanowskiego przejechać pod wiaduktem kolejowym, a następnie skręcić w lewo w ul. Dworcową i w prawo na ul. Pocztową (uwaga! - ul. Pocztowa zmieni kierunek jazdy). Wyjazd z Rynku i ul. Młyńskiej odbywać się będzie wzdłuż dawnego „Domu Prasy”, następnie drogą za DH „Skarbek” będzie należało skręcić w lewo i wyjechać wprost na ul. Mickiewicza.


Zmiana:

7 marca zamknięte zostaną ulice Św. Jana oraz Pocztowa. Dojazd na Rynek będzie możliwy tylko od strony alei Korfantego.

Szczegóły:

Z powodu zamknięcia dla kierowców ulic Św. Jana i Pocztowej, wjazd na Rynek będzie możliwy jedynie z alei Korfantego, a wyjazd w ulicę Mickiewicza (przez dotychczasowy parking przy CH „Skarbek”). W tym celu wzdłuż CH Skarbek i dawnego Domu Prasy zaaranżowana zostanie jezdnia w dwóch kierunkach.

Ulica Teatralna stanie się dwukierunkowa z wjazdem i wyjazdem tylko od ulicy Szkolnej (dotychczas wyjazd odbywał się przez Rynek).


Zmiana:

7 marca zamknięty dla ruchu kołowego zostanie przejazd ulicą Świętego Jana pod wiaduktem (obok Kinoteatru „Rialto”). Dojazd do ulicy Dworcowej i Mariackiej będzie możliwy tylko od ulicy Francuskiej przez Tylną Mariacką.

Powiązane aktualności

Kontakt

Biuro Prasowe miasta Katowice

Telefon: 32 259 38 51
E-mail: przemiana@um.katowice.pl

do góry

Serwis należy do Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.